Zdjęcia z budowy

Postęp prac na 28 luty 2014

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy wykonane 28 lutego 2014