Zdjęcia z budowy

Postęp prac na 24 czerwca 2013

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy wykonane 24 czerwca 2013