Zdjęcia z budowy

Postęp prac na 17 kwietnia 2013

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy wykonane 17 kwietnia 2013