Infrastruktura techniczna

  • Przyłącze wodne
  • Przyłącze energetyczne
  • Przyłącze gazu z sieci
  • Drogi, chodniki i podjazdy do garaży wykonane z kostki betonowej
  • Oświetlenie wejściowe od ulicy
  • Rozsączalnik wód opadowych – kanalizacja deszczowa – zainstalowany na tyłach ogrodu
  • Obudowy śmietników
  • Zbiornik bezodpływowy na ścieki z automatyką informującą o napełnieniu